БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СКИ

Министерство на младежта и спорта

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕ "БПСИ":

 

1. ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО:

1.Молба декларация  – по образец
2.Лична карта (копие)
3.Копие от учителска карта + копие от талон
4.Документ за трудов стаж в ски училище
5.Снимки 3бр.

 

2. ЧЛЕНСТВО ЗА СКИ УЧИЛИЩА:

1.Молба декларация – по образец
2.Съдебно решение
3.Заявление за налична екипировка
4.Удостоверение за актуално състояние
5. Копие на ски учителската карта на директора на
ски училището.

генерални спонсори

партньори