БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СКИ

Министерство на младежта и спорта

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Вътрешни правила за планиране, организация на провеждането на процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в БФСки

 

19.11.2018

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Българска федерация по ски

Обявление

Решение за откриване на процедура

Техническа спецификация

Методика

Проект на договор

Образец ЕЕДОП

Техническо предложение за изпълнение

Декларация съгласие

Декларация за задължения

Ценова оферта

Указания

Протокол 1

 

02.01.2018

Наем на времеизмервателна техника, радиоцентър, и специализиран софтуер от FIS за акредитация и обработка на резултати

Обява

Образци

Проект на договор

Техническа спецификация

Протокол

Договор

генерални спонсори

партньори